صفحه اصلیفروشندگاندرج بنر ویژهبازاریابیفروشگاهتماس با مادرباره ماسایتهای ایرانیاخبار و مقالاتایستگاه آگهیتالار گفتگومجوزها

محصولات اطلس


 سایر صفحات > 
1


پایان نامه نفت

پایان نامه نفت

پایان نامه نفت=سیالات+جریانی پایدار+ناپایدار+سرعت جریان دوفازی+طریقه رسم نمودارVLP+عملکرد چاههای گاز 1-1 سیالات مخازن: 1-1-1 سیالات تراکم ناپذیر: 1-1-2 سیالات تقریبا تراکم پذیر: 1-1-3 سیالات تراکم پذبر : 1-2 رژیم های جریانی: 1-2-1 رژیم جریانی پایدار: 1-2-2 رژیم جریانی حالـــت ناپایدار: 1-2-3 رژیم جریانی شبه پایدار: 1-3 معادله جریان شعاعی یکنواخت سیال غیرقابل تراکم: 1-4 معادله حرکت سیال درجریان شعاعی برای حالـــت نیمه پایا: 1-5 جریان شعاعی گازها در حالـــت پایا: 1-6 عملکرد...ادامه مطلب
انتقال حرارت و جریان سیال در محیط متخلخل

انتقال حرارت و جریان سیال در محیط متخلخل

انتقال حرارت و جریان سیال در محیط متخلخل فصل اول : مقدمه 1-1- تعریف محیط متخلخل 1-2- پیشینه تاریخی 1-3- تخلخل 1-4- نفوذ پذیری فصل دوم : بحث انتقال حرارت و جریان سیال و روش های حل در محیط متخلخل 2-1- مدلسازی جریان سیال در ناحیة متخلخل اشباع شده و در مرزهای مشترک 2-2- یک محیط متخلخل اساس مدل انتقال برای توسعه هیدروگرمایی 2-3- مدلسازی آشفتگی در محیط متخلخل 2-4- روش اجزای مرزی برای پدیده های انتقال در محیط های متخلخل 2-5- مکانیک سیال فصل سوم : ویژگی های محیط متخلخل 3-...ادامه مطلب
پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری

پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری

پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری , پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری...ادامه مطلب
پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش

پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش

پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردها...ادامه مطلب
پاورپوینت مدیریت

پاورپوینت مدیریت

پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت م...ادامه مطلب
پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد

پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد

پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد پروژه آم...ادامه مطلب
پاورپوینت آمار

پاورپوینت آمار

پاورپوینت آمار پاورپوینت آمار پاورپوینت آمار پاورپوینت آمار پاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمار پاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمار پاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آمارپاورپوینت آم...ادامه مطلب
سؤالات آزمون استخدامی شرکت گاز در کلیه رشته ها

سؤالات آزمون استخدامی شرکت گاز در کلیه رشته ها

سؤالات آزمون استخدامی شرکت گاز در کلیه رشته ها سؤالات هر رشته 20000 ریال می باشد سؤالات عمومی و اختصاصی رشته های مختلف آزمون استخدامی شرکت گاز عمومی شامل : ادبیات ، سیاسی ، معارف و آی تی تخصصی شامل : مهندسی شیمی ، گاز ، پالایش ، طراحی فرآیند ، پتروشیمی ، محیط زیست ، مهندسی مکانیک ، طراحی جامدات ، حرارت و سیالات ، آزمون تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ، حسابداری ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مهندسی برق الکترونیک ، مهندسی کامپیوتر سخت افزار ، مهندسی صنایع ، مهندسی کامپ...ادامه مطلب
بررسی عوامل موثر بر نگرش جوانان نسبت به پایبندی به مراسم دینی

بررسی عوامل موثر بر نگرش جوانان نسبت به پایبندی به مراسم دینی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر چگونگی نگرش جوانان نسبت به پایبندی به مراسم دینی مفهوم بحران هویت زمینه های پیدایش بحران هویت آسیب شناسی نسل جوان ویژگی های دوره جوانی عوامل دین گریزی نسل جوان راه حل های برای مواجهه با بحران در میان تعاریف متنوعی که در باب هویت فرد ذکر شده اظهار نظر " جان گاردنر" از صراحت وجامعیت بیشتری برخوردار است . او می نویسد:" یک فرد جوان باید بیاموزد که بیش از هر چیز خودش باشد ، در جایی که بیشترین ارزش را برای دیگران دارد - دیگرانی که مطمئنا ً برای او نیز عزیزت...ادامه مطلب
بررسی میزان رعایت استاندارد مدارک پزشکی و بیمارستان آموزشی

بررسی میزان رعایت استاندارد مدارک پزشکی و بیمارستان آموزشی

بررسی میزان رعایت استاندارد مدارک پزشکی و بیمارستان آموزشی چکیده فصل اول -1 مقدمه 2-1 بیان مسئله 3-1 اهمیت پژوهش 4-1 اهداف پژوهش 5-1 سؤالات پژوهش 6-1 روش پژوهش 7-1 محدودیت های پژوهش 8-1 تعاریف واژه ها فصل دوم 1-2 پیشینه تحقیق 2-2 مطالعات انجام شده در ایران 3-2 مطالعات انجام شده در جهان فصل سوم 1-3 - نوع پژوهش 2- 3 – جامعه پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه 3 –3 – متغیرها 4- 3 – روش و ابزار گردآوری داده ها 5-3 – روش تحلیل داده ها 6- 3 – امکانات پژوهش 7- 3 – ملاحضات اخلاقی فصل چهارم تحلیل یافته ها...ادامه مطلب
اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها مقدمه نمودارها اکولوژی ویروس‌ها عوامل بیولوژیکی 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 1-3 شدت بیماری 1-4 تغییرپذیری و انتخاب نژاد 1-5 دامنه میزبانی 2)انتشار 2-1 ناقلین هوازاد 2-2 ویروسهای خاکزاد 2-3 انتقال با بذر و گرده 2-4 انتقال بوسیله مهره داران 2-5 انتشاردر مسافتهای دور 3) منابع آلودگی 3-1 گیاهان زراعی 3-2 گیاهان وحشی 3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط 3-3-1 علفهای هرز درون محصول ...ادامه مطلب
بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

بررسی تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن 1-1 پیشگفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟ 1-2-2 حساسیت کانتراست 1-2-3 کانتراست چیست ؟ 1-2-4 چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟ 1-2-5 اندازه گیری حدت بینایی 1-2-6 منحنی عمل حساسیت کانتراست 1-2-7 عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست 1-2-7-1 شکل و ماهیت موج 1-2-7-2 میزان روشنایی 1-2-7-3 طول بار 1-2-7-4 اندازه مردمک 1-2-7-5 سن 1-2-7-6 مدت ارائه 1-2-7-7 تاثیر بیماریها و اختلالات 1-2-7-7-1 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست 1-2-7-7-2...ادامه مطلب
کنترل داخلی

کنترل داخلی

طراحی یک سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد هزینه یابی مراحل عمل یا هزینه یابی مرحله ای روش های هزینه یابی اصولاً برد و نوعند اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی موارد استفاده از هزینه یابی مرحله ای مشخصات عمومی هزینه های استاندارد در هزینه یابی مرحله ای روش ها و ویژگیهای هزینه یابی مرحله ای : ویژگیهای یک سیستم هزینه یابی مرحله ای به شرح زیر است جریان گردش محصول گردش متوالی محصول گردش موازی محصول گردش انتخابی محصول روش های حسابداری هزینه های مواد ، دستمزد و سربار کارخانه هزینه مواد هزینه دست...ادامه مطلب
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری مقدمه بخش اول تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات کاهش در ارزش دارایی مخارج جاری و سرمایه ای زمین تاسیسات و مستحدثات زمین ساختمان ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات در مورد اجاره ظروف ابزار آلات تحصیل دارایی بطور نقد تحصیل دارایی بطور نسیه تحصیل دارایی از طریق صدور سهام تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث تحصیل دارایی از طریق معاوضه بخش سوم مخارج بعد از تحصیل ام...ادامه مطلب
بازده، ریسک و تنوع بخشی

بازده، ریسک و تنوع بخشی

بازده، ریسک و تنوع بخشی پژوهش بازده، ریسک و تنوع بخشی مقدمه بازده ریسک ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک تنوع بخشی مقدمهای بر صندوقهای سرمایهگذاری مشاع بخش اول – شرکتهای سرمایهگذاری: تعریف و انواع آنها 1- تعریف شرکت سرمایهگذاری 2- انواع شرکتهای سرمایهگذاری بخش دوم- صندوق سرمایهگذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکلگیری و ارکان صندوق 2- ارکان صندوق بخش چهارم- ویژگیهای صندوقهای سرمایهگذاری مشاع و اوراق مشاع بخش پنجم- شرکتهای سرمایهگذاری در ایران فهرست منابع الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه راهبری شرک...ادامه مطلب
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) فصل اول) طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2 ضرورت انجام تحقیق: 4 پیشینه تحقیق: 5 فرضیات تعریف عملیات متغیرها نوع تحقیق و دلایل آن ابزار گردآوری داده ها جامعه آماری مراحل انجام تحقیق تعریف مفاهیم محدودیت ها فصل دوم) ادبیات تحقیق بخش اول آشنایی با صنعت چرم سبک تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم مراحل ساخت چرم عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم الف- پوست ب- چرم انواع چرم و موارد استفاده از آن انواع محصولات چرمی ب...ادامه مطلب
بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی

بهینه سازی روند خط تولید،عیب یابی،نظارت بر تولید،ثبت آمار و نظام دهی

بهینه سازی روند خط تولید ،عیب یابی،نظارت اصولی بر تولید ،ثبت آمارها و نظام دهی انبار اهداف کلی انجام پروژه : مشخصات بانکهای طراحی شده : شرکت تولید کننده تابلوهای LED توضیح در مورد کاربرد فرمهای طراحی شده : آشنایی با شرکت: وظایف کارپرداز: برگ نظارت تولید (مقاطع کاران ) نام مقاطع کار: کد مقاطع کار: تاریخ تحویل قطعات به مقاطع کار: حداکثر مهلت تکمیل کار تا تاریخ : نوع محصول تولید شده: تاریخ دریافت محصولات از مقاطع کار توسط کارپرداز: تاریخ تحویل محصول بازخوردی به مقاطع کا...ادامه مطلب
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات مقدمه بخش اول تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات کاهش در ارزش دارایی مخارج جاری و سرمایه ای زمین تاسیسات و مستحدثات زمین ساختمان ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات در مورد اجاره ظروف ابزار آلات تحصیل دارایی بطور نقد تحصیل دارایی بطور نسیه تحصیل دارایی از طریق صدور سهام تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث تحصیل دارایی از طریق معاوضه بخش سوم مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و...ادامه مطلب
مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک تعریف استهلاک ماهیت استهلاک انواع استهلاک علل استهلاک برآورد استهلاک ثبت استهلاک روشهای استهلاک نقد روش خط مستقیم روش ساعات کارکرد نقد روش ساعات کارکرد روش میزان تولید نقد روش میزان تولید روش تعدیل میزان تولید نقد روش تعدیل میزان روشهای شتابدار استهلاک اهم روشهای شتابدار استهلاک روش مانده نزولی نقد روش مانده نزولی استهلاک براساس نظریه های سرمایه گذاری استهلاک به روش قسط السنین روش سرمایه گذاری وجوه استهلاکی طرق دیگر استهلاک طریق ارزیابی...ادامه مطلب
آمار طلاق

آمار طلاق

مقدمه جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده ها محاسبات آماری نمودار ها بررسی مشکلات نتیجه گیری ضمیمه14 ضمیمه15 منابع و مآخذ مقدمه جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده ها محاسبات آماری نمودار ها بررسی مشکلات نتیجه گیری ضمیمه14 ضمیمه15 منابع و مآخذ مقدمه جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده ها محاسبات آماری نمودار ها بررسی مشکلات نتیجه گیری ضمیمه14 ضمیمه15 منابع و مآخذ جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده ها محاسبات آماری بررسی مشکلات ن...ادامه مطلب
 سایر صفحات > 
1

 

سایر فروشنده ها

فروشنده
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
تبليغ ...

تبليغ ...